Arcadekast deel 5: mooiere menus en video preview

Ook na een tijdje uitgekeken op het (saaie) standaard carbon menu van Retropie?

1499326622222-raspberry_pi_retropie-setup

Er zijn gelukkig tientallen mooiere menu’s standaard in de setup van Retropie beschikbaar, hier zal ik laten zien hoe je een van deze menu’s installeert met plaatjes en marquees  van elk spel, video preview en een carroussel keuzemenu. Deze aanpassingen zijn gedaan in Retropie versie 4.4 van april 2018. De volgende aanpassingen en aanvullingen zijn daar voor nodig:

 • Het nieuwe keuzemenu downloaden.
 • Een paar Emulation Station instellingen aanpassen.
 • De plaatjes, marquees en video’s downloaden met een scraperprogramma.

Uit de vele mogelijkheden heb ik “boxalloyblue” gekozen, die heeft een mooie indeling en een metaalachtige achtergrond waarbij de keuzes aan de linkerkant gemaakt worden met een ronddraaiende carroussel. Plaatjes en video’s installeren gaat het beste via Steven Selphs scraperprogramma, dat ook in Retropie te installeren is.

Het nieuwe keuzemenu downloaden gaat als volgt:
Ga naar het Retropie setup menu en kies “configuration/tools”.

Kies daarna “esthemes install themes for Emulation Station” en selecteer en download daarna “boxalloyblue”

Om dit nieuwe menu zichtbaar te maken moeten een paar Emulation Station instellingen aangepast worden. Ga naar het hoofdmenu van Emulation Station en kies “other settings”.

Zet in “other settings” de optie “use OMX player” op “ON”. Nu worden de preview video’s straks vloeiend afgespeeld. Kies vanuit het main menu vervolgens “ui settings” en zet daar de “carrousel transitions” op “ON”, de “theme set” op “boxalloyblue”, de “gamelist view style” op “video” en de “transition style” op “fade”.

De plaatjes, marquees en video’s downloaden met een scraperprogramma:
Hiervoor kun je het beste in plaats van de ingebouwde scraper van Emulation Station de scraper van Steven Selphs gebruiken. Die laatste zit echter wel diep verstopt in het Retropie menu… Hij kan niet gebruikt worden als Emulation Station actief is, je zult dus eerst Emulation Station moeten afsluiten. Dit kan door een USB toetsenbord op de Raspberry aan te sluiten, Retropie op te starten en in het hoofdmenu op F4 te drukken. Dan beland je in de ingebouwde terminal waar je het volgende commando moet intoetsen om Retropie-setup weer op te starten:

sudo ~/RetroPie-Setup/retropie_setup.sh 
(Het ~ teken is een tilde, als die niet op je toetsenbord aanwezig is dan kun je daar ALT126 voor intoetsen).

Nu wordt Retropie-setup weer geopend.  Ga vervolgens naar “manage packages” en daarna naar “manage optional packages”.

Kies daarna in de lijst “scraper” en de scraper wordt geïnstalleerd. Als dit gebeurd is ga dan weer terug naar het hoofdmenu van Retropie-setup en kies nu “configuration/tools”.

In de lijst die dan verschijnt staat nu de scraper, kies deze en vervolgens krijg je het instelmenu van de scraper te zien.

In dit instelmenu kun je er voor kiezen om voor alle aanwezige consoles de informatie te downloaden, of alleen voor enkele geselecteerde consoles (kiezen met spatiebalk). Zet de “arcade source” en ook de “console source” op “ScreenScraper” anders bestaat de kans dat je niet de goede plaatjes en video’s binnenkrijgt. Zet “use rom folder for gamelist & images” op enabled,  en ook “download video’s” en “download marquees” op enabled. De plaatjes en video’s worden vervolgens in de diverse console rom directories opgeslagen in een mapje “images”. Ga tenslotte naar het hoofdmenu en herstart de Raspberry en geniet van de mooie menu’s !

retropie


 

Arcadekast deel 4: software update !

Eindelijk tijd gehad om mijn bartop arcadekast een update te geven. Zowel de hardware als de software heb ik nu zo aangepast dat het geheel werkt zoals ik het voor ogen had. De problemen in de eerste opzet waren met name de programmering van de knoppen, (niet elk spel kon goed bestuurd worden), de flipperkast knoppen, de spel- en administratieknoppen en het af en toe vastlopen van de Raspberry 3B. Ik ben uitgegaan van de standaard MAME indeling van de knoppen, aangesloten op de I-PAC2 interface van Ultimarc. Hier werken alle MAME spellen mee zonder dat je ook maar iets hoeft te veranderen.  Er zijn 8 bedieningsknoppen per speler beschikbaar, en mijn arcadekast heeft er slechts zes per speler. De niet gebruikte knoppen heb ik gebruikt voor algemene spelinstellingen die handig zijn als een spel vastloopt of als je een spel wilt stoppen en voor twee speciale flipperkast-knoppen, gemonteerd aan de zijkant van de kast. De instelknoppen (exit, confirm, pause en reset) zitten rechtsboven gemonteerd in de bodem van de marquee en werken alleen bij arcade spellen.

De wijzigingen in de I-PAC2 kunnen gemaakt worden door de interface via USB op de PC aan te sluiten en het instelprogramma van de website van Ultimarc te downloaden en te installeren: Zie https://www.ultimarc.com/download.html 

De overige knoppen blijven ingedeeld volgens de MAME indeling van de I-PAC2:

ipac2 2018

Als de Raspberry PI3B WiFi ingesteld is, dan kun je verbinding maken met Retropie via de verkenner van de PC, typ hiervoor het volgende adres in: \\Retropie of \\ipaddress. Vervolgens zie je de directories configs en roms.

retropieverkenner

Onder configs staan alle consoles vermeld en ook een “all” directory.
In elke directory staat een retroarch.cfg bestand waarin een knopindeling vastgelegd kan worden. De indeling in de “all” directory geldt voor alle consoles en ook voor MAME spellen, als een console een andere indeling nodig heeft dan moet dat vastgelegd worden in het retroarch.cfg bestand dat in de directory van de betreffende console staat. Die laatste overschrijft dan de algemene instelling die in de “all” directory staat. Per spel kunnen nog andere speciale instellingen vastgelegd worden, dit kan door in de roms directory bij het betreffende spel een bestand met instellingen te plaatsen dat dezelfde naam als het spel moet hebben met als enige aanvulling .cfg achter de naam, bijvoorbeeld gamenaam.zip.cfg voor de rom gamenaam.zip. De retroarch.cfg bestanden zijn pure tekstbestanden en kunnen met Wordpad van Windows aangepast worden. De hotkey instellingen zorgen er voor dat alle console spellen met select1 en start1 afgesloten kunnen worden, de eerder genoemde afsluitknoppen werken namelijk alleen voor MAME spellen. Bij alle spellen werken de load- en save knoppen zoals vastgelegd onder de hotkey instellingen.
Er zit een vreemde bug in de instellingen van de I-PAC2, in het instelprogramma moet je l-ctrl, l-alt en l-shift instellen en als je deze benamingen letterlijk overneemt in de retroarch.cfg bestanden dan worden ze niet herkend……
In de retroarch.cfg bestanden moet je deze instellingen dus niet ingeven en in plaats daarvan ctrl, alt en shift gebruiken. Ook de getallen werken niet, hiervoor moet je in plaats van “1” “num1” en in plaats van “5” “num5” gebruiken. De instellingen zijn gebaseerd op dezelfde indeling die voor een SNES controller gebruikt worden, namelijk op, neer, links, rechts, start, select, A, B, X, Y, left sholder en right sholder. De retroarch.cfg bestanden per console wijken alleen af als er bepaalde knoppen niet gebruikt worden omdat ze op de originele console niet bestaan. Dan is de betreffende instelling vervangen door “nul”. De instellingen per rom in de roms directory zijn alleen toegepast om de flipperkastknoppen in te stellen. Sommige flipperspellen gebruiken RIGHT en A voor de flipperknoppen, op die plaats wijzig je dus de codering naar de codering van de knoppen aan de zijkant (C en J).
Dit zijn uiteindelijk de knopindelingen in de betreffende retroach.cfg bestanden geworden:

input_player1_select = "v"
input_player1_start = "num1"
input_player1_left = "left"
input_player1_right = "right"
input_player1_up = "up"
input_player1_down = "down"
input_player1_a = "z"
input_player1_b = "shift"
input_player1_x = "alt"
input_player1_y = "ctrl"
input_player1_l = "space"
input_player1_r = "x"
input_player1_l2 = "nul"
input_player1_r2 = "nul"
input_player1_l3 = "nul"
input_player1_r3 = "nul"

input_player2_select = "l"
input_player2_start = "num2"
input_player2_left = "d"
input_player2_right = "g"
input_player2_up = "r"
input_player2_down = "f"
input_player2_a = "i"
input_player2_b = "w"
input_player2_x = "s"
input_player2_y = "a"
input_player2_l = "q"
input_player2_r = "k"
input_player2_l2 = "nul"
input_player2_r2 = "nul"
input_player2_l3 = "nul"
input_player2_r3 = "nul"

#hotkeys
input_enable_hotkey = "v"
input_exit_emulator = "num1"
input_save_state = "x"
input_load_state = "space"
input_state_slot_increase = "right"
input_state_slot_decrease = "left"
input_menu_toggle = "nul"
input_reset = "nul"

 

De kleuren van de knoppen op de arcade kast zijn ook aangepast aan de kleuren die op een SNES controller gebruikt worden:

Een overzicht van de knoppenindeling met daarbij de retroarch.cfg instellingen, de ingestelde codes en de I-PAC2 aansluitingen:

control panel setup 3

Tenslotte heb ik een knop aangesloten waarmee de Raspberry hardwarematig gereset en weer gestart kan worden. Deze halt/reboot knop is aangesloten op pin 5 en 6 van de GPIO aansluitingen van de Raspberry. De Pin5 is standaard al geconfigureerd als een ingang met een pull-up weerstand en kan dus altijd voor deze toepassing gebruikt worden. Om deze knop te laten werken moet je ook nog een klein programmaatje, geschreven in Python op de Raspberry zetten dat continue naar deze knop kijkt of die ingedrukt wordt. Als de knop kort ingedrukt wordt dan volgt een herstart, bij langer dan 3 seconden indrukken sluit de Raspberry af.

pi3 gpio 5 6

Kopieer het volgende bestand naar het kladblok in Windows en sla het op als pishutdown.py in de directory /usr/local/bin op de Raspberry, dit kan het beste met het programma winscp.:

#!/usr/bin/python
# shutdown/reboot(/power on) Raspberry Pi with pushbutton

import RPi.GPIO as GPIO
from subprocess import call
from datetime import datetime
import time

# pushbutton connected to this GPIO pin, using pin 5 also has the benefit of
# waking / powering up Raspberry Pi when button is pressed
shutdownPin = 5

# if button pressed for at least this long then shut down. if less then reboot.
shutdownMinSeconds = 3

# button debounce time in seconds
debounceSeconds = 0.01

GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
GPIO.setup(shutdownPin, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP)

buttonPressedTime = None


def buttonStateChanged(pin):
  global buttonPressedTime

  if not (GPIO.input(pin)):
    # button is down
    if buttonPressedTime is None:
      buttonPressedTime = datetime.now()
  else:
    # button is up
    if buttonPressedTime is not None:
      elapsed = (datetime.now() - buttonPressedTime).total_seconds()
      buttonPressedTime = None
      if elapsed >= shutdownMinSeconds:
        # button pressed for more than specified time, shutdown
        call(['shutdown', '-h', 'now'], shell=False)
      elif elapsed >= debounceSeconds:
        # button pressed for a shorter time, reboot
        call(['shutdown', '-r', 'now'], shell=False)


# subscribe to button presses
GPIO.add_event_detect(shutdownPin, GPIO.BOTH, callback=buttonStateChanged)

while True:
  # sleep to reduce unnecessary CPU usage
  time.sleep(5)


 

 

Kopieer het volgende bestand naar het kladblok in Windows en sla het op als pishutdown.service in de directory /etc/systemd/system op de Raspberry.

[Service]
ExecStart=/usr/bin/python /usr/local/bin/pishutdown.py
WorkingDirectory=/usr/local/bin/
Restart=always
StandardOutput=syslog
StandardError=syslog
SyslogIdentifier=pishutdown
User=root
Group=root

[Install]
WantedBy=multi-user.target

 

Activeer het geheel door het volgende op de Raspberry in te typen (met behulp van het Putty terminal programma):
sudo systemctl enable pishutdown
sudo systemctl start pishutdown

Nu wordt het automatisch geactiveerd als de Raspberry de volgende keer aangezet wordt.

Hoe kom je legaal aan de nodige spellen ?|
Zoek de goede legale roms…
Om een spel te kunnen spelen heb je een zogenaamde rom van het spel nodig. Er zijn op internet erg veel sites waar je illegale roms kunt downloaden. Ik ben echter op zoek gegaan naar legale spelroms, en die zijn er ook. Hiervoor kun je het beste gaan zoeken naar roms uit het “Public Domain” of zogenaamde Homebrew spellen, die door enthousiaste spelers zelf gemaakt en gepubliceerd zijn. Op al deze spellen zitten geen copyrights. Van het oude Vectrex systeem zijn bijvoorbeeld alle spellen door de huidige eigenaar vrijgegeven voor niet-commercieel gebruik. Zie hier de Vectrex wikipedia.
Een goede site is bijvoorbeeld ook pdroms.de.
Ook op het forum van retropie is veel over rechtenvrije roms te vinden.
Of ga naar deze site:
http://gra.dforce3000.de/index.php

Tenslotte een referentiekaart hoe je de bartop arcadekast kunt bedienen:

controllers 3


VCV-Rack zegt “KOFFIE”

Philips had van midden jaren ’60 tot midden jaren ’80 een schitterend techniekmuseum in Eindhoven, het Evoluon. Zie   www.evoluon.org.

entree

Het museum werd gebouwd als uithangbord voor de technologische vooruitgang en dan met name die aspecten daarvan waarbij het van oorsprong Eindhovense bedrijf Philips betrokken was. Het gebouw werd in 1966 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips aan de stad Eindhoven aangeboden. Het gebouw is van 1966 tot 1989 als educatief technologiemuseum in gebruik geweest, en trok tweede helft jaren jaren 60 en jaren 70 grote bezoekersaantallen en was ook onderdeel van een NS-dagtocht. Dit kwam mede omdat de bezoekers zelf mochten experimenteren en demonstratiemodellen konden bedienen. Dat was toen nog nieuw en vooral aantrekkelijk voor scholieren. Veel scholen organiseerden traditioneel eenmaal per jaar een ‘reisje Evoluon’. Bovendien waren er in Nederland nog geen concurrerende techniekmusea. In 1989 was het museum door sterk dalende bezoekersaantallen, de hoge kosten en de niet bij te houden razendsnelle veranderingen in de technologie niet meer rendabel en sloot het helaas zijn deuren.
hnstfilm2-17

Een van de meest indrukwekkende apparaten in dit museum was de machine (een aan de wand gemonteerde printplaat met analoge elektronische onderdelen) die het woord KOFFIE kon uitspreken. Door aan de knoppen te draaien kon dit woord in allerlei toonaarden horen. Zie hier voor meer informatie:
https://www.dse.nl/~evoluon/koffie.htm
Om deze mooie koffiestem niet te vergeten kan deze ook met VCV Rack gemaakt worden.

Hiervoor heb je de volgende modulen nodig:
Voor de letter K:
Een Autodafe drum kit drums Claps, ingesteld op HR-16, aangesloten op een Autodafe formant filter, ingesteld op “O”. De uitgang van dit filter is op de eerste Fundamental VC mixer aangesloten.

Voor de letter O:
Een Fundamental VCO-1 voltage controlled ocscillator, daarvan de zaagtand aangesloten op een tweede Autodafe formant filter, ingesteld op “O”, de uitgang van dit filter gaat naar de ingang van een Fundamental VCA (voltage controlled amplifier) en de uitgang daarvan gaat naar de tweede Fundamental VC mixer.

Voor de letter FF:
Dit is een Bogaudio noise module, waarvan de red noise uitgang op de eerste mixer is aangesloten.

Voor de letter IE:
Een tweede Fundamental VCO-1 voltage controlled ocscillator, daarvan de zaagtand aangesloten op een derde Autodafe formant filter, ingesteld op “I”, de uitgang van dit filter gaat naar de ingang van een tweede Fundamental VCA (voltage controlled amplifier) en de uitgang daarvan gaat naar de tweede mixer. Een ingang van de tweede mixer is aangesloten op de uitgang van de eerste mixer, zodat de letters K, O, FF en IE doorgestuurd kunnen worden. De uitgang van de tweede mixer gaat naar de ingang van een Fundamental Delay module, de uitgang daarvan gaat naar de outputs van een Core audio interface. Om het geluid visueel zichtbaar te maken is daar ook een Fundamental Scope module op aangesloten (X ingang)

Nu zijn alle letters beschikbaar en kunnen ze met een Autodafe 8×16 trigger sequencer om beurten hoorbaar gemaakt worden. Verbind een Simple button trigger met de startaansluiting van deze sequencer en ook zo”n button met de stopaansluiting. Sluit deze laatste button ook aan op de reset aansluiting van de sequencer, zodat bij stoppen het woord weer vanaf het begin start.

Instellen van de sequencer:
Laat het aantal stappen op 16 staan, dan zit er een pauze tussen de woorden.
Activeer op de eerste rij nr.2, de tweede rij nr.3, de derde rij nr.4 en op de vierde rij nr. 5. Sluit de triggeruitgang van de eeste rij aan op de triggeringang van de drum kit Claps. Sluit de triggeruitgang van de tweede rij aan op de LIN triggeringang van de eerste VCA-1 (die van de letter “O”. Sluit de triggeruitgang van de derde rij aan op de CV ingang van de eerste mixer (waar de red noise van de letter “FF” binnenkomt. Sluit de triggeruitgang van de vierde rij aan op de LIN triggeringang van de tweede VCA-1 (Die van de letter “I”. Als je nu op de eerste triggerbutton drukt, wordt constant het woord KOFFIE uitgesproken, tot je de tweede button indrukt. De toonhoogte (bevelend of vragend woord) kan ingesteld worden met de frequentiedraaiknoppen van de eerste en de tweede VCO-1.

Bakje koffie ?


GLAS GLAS GLAS

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #13

Dit is een aardig  trucje om te vertonen. Zet drie lege glazen in een rijtje op tafel; het middelste glas gewoon en de andere twee omgekeerd. Het is de bedoeling om twee glazen tegelijk om te keren en door dat precies drie maal te doen alle glazen met de open kant boven te krijgen.  Doe het een keer voor en begin met de glazen A en B, één in elke hand, tegelijk om te draaien.  Doe hetzelfde met de glazen A en C en dan nog eens met de glazen A en B. Het resultaat is dat alle drie de glazen nu rechtop staan.
Nu komt het gemene deel van de truc. Draai achteloos het middelste glas ondersteboven en vraagt of iemand anders het ook eens wil proberen. Zeer waarschijnlijk zal niemand merken dat de glazen nu anders staan dan bij het eerste begin. Het uitgangspunt was: twee glazen ondersteboven en een rechtop; nu staan er twee rechtop en een op zijn kop. Op deze manier gaat het nooit, hoe vaak de glazen ook omgedraaid worden. De arme slachtoffers zu­llen eindeloos doormodderen tot een slimmerd het bedrog in de gaten heeft.

glazentruc


VCV-Rack installeren en instellen

Deze installatie is voor Windows 10 64 bit.
Download het programma van https://vcvrack.com en installeer het vervolgens. Als je het nu start krijg je alleen een leeg rek zonder modulen. De synthesizer modulen die je nodig hebt moet je door middel van plug-ins aan het programma toevoegen. Ga daarvoor naar de website en klik op plug-in manager. Rechtsboven staat een link waar je kunt registreren of inloggen.

Maak daar een account aan en als je ingelogd bent kun je op de blauwe “FREE” buttons klikken en de bijbehorende modulen worden aan het programma toegevoegd. Dit kun je eenmalig doen, de buttons worden rood om aan te geven dat de modulen nu in het account zitten. Er zijn ook plug-ins die je kunt kopen, en gratis plug-ins van derden. Die laatstgenoemde zijn wat moeilijker toe te voegen:

VCV (1)

Download een plug-in. Deze komt in je standaard download directory terecht als een zip-bestand. Pak dit bestand uit met een unzip programma (bijvoorbeeld 7-Zip) en plaats het uitgepakte mapje in de plug-in directory van VCV-Rack. Die directory staat in de standaard Windows documenten map als /Rack/plugins. Nu kun je alle toegevoegde modulen gebruiken. Start het programma en open het modulen-menu met de rechter muistoets. Kies voor een eerste test onder “fundamentals” de volgende modulen:

VCO1 (Voltage Controlled Oscillator):
Een oscillator waarmee je sinus/driehoek/zaagtand en bulok frequenties kunt maken.

VCA (Voltage Controlled Amplifier):
Een versterker waarmee je het volume van de frequenties kunt regelen.

SCOPE (Oscilloscoop):
Hiermee kun je de frequenties zichtbaar maken.

Een module kan eenvoudig verwijderd worden door er met de muis op te gaan staan en vervolgens op “delete” te drukken. Dupliceren kan ook door op een module het context menu te kiezen met de rechter muistoets.

vcv (5)

vcv (7)

Plaats daarna via “Core” de audio interface, dat is de module die de verbinding vormt met het audio gedeelte van de computer. Om de geluiden hoorbaar te maken, moet je deze interface eerst instellen. Kies onder audio driver “Direct Sound” en onder audio device “default device”. (Dat werkte tenminste bij mijn computer…)

vcv(8)

Sluit als laatste stap nu via kabeltjes de modulen op elkaar aan voor een eerste test. Klik hiervoor met de linker muistoets op een van de uitgangen van de VCO en sleep het kabeltje dat nu zichtbaar wordt naar de ingang van de VCA en laat het hierop vallen. Verbind daarna de beide uitgangen (outputs) van de audio interface (linksboven) met de uitgang van de VCA en ook de Xin van de oscilloscoop. Als het goed is hoor en zie je nu de toon die uit de VCO komt. De toonhoogte kun je nu instellen met de grote draaiknop op de VCO. Ga er met de muis op staan en druk de linker muistoets in. Als je nu de muis naar voren en naar achteren beweegt, draait de knop en verandert de toonhoogte. Het volume van het geluid is op deze manier in te stellen met de grote draaiknop op de VCA. Alle modulen zijn met kabeltjes aan elkaar te koppelen.


BOCHTIGE BOCHTEN

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #12

Plaatjes tekenen of letters schrijven is buitengewoon moeilijk op jonge leeftijd. Dat komt omdat er dan nog niet genoeg conditionele reflexen ontwikkeld zijn die je in staat stellen je hand zodanig te bewegen dat er op papier komt wat je in gedachten had. Om zelf nog eens te ervaren hoe moeilijk het is voor een kind om een handbeweging te coördineren met wat het oog ziet, is het volgende een leuke test: Teken de onderstaande bochtige figuur op een stuk papier en leg deze voor een spiegel op een tafel en zet er een stapel boeken voor, zodat de tekening alleen maar over de boeken heen in de spiegel zichtbaar is. Reik om de stapel heen met een potlood en zet de punt neer bij ‘start’. Probeer nu of de hele weg te volgen is tot aan de ‘finish’ zonder over de randen heen te gaan. Let wel: alleen in de spiegel kijken! Het is helemaal niet zo eenvoudig omdat de oog-hand coördinatie over het algemeen niet is ingesteld op spiegelbeeldsituaties. Veel succes met binnen de lijnen blijven !

 

bocht

 


 

VCV-Rack modulaire synthesizer

Wil je eens bezig gaan met het maken van synthesizermuziek?  Dan is er sinds eind vorig jaar een handig gratis softwarepakket beschikbaar om mee te experimenteren genaamd VCV-Rack. Er zijn zowel betaalde als gratis modulen te downloaden, met de gratis modulen kun je al oneindig veel gevarieerde muziek maken…

Het programma is een zogenaamde “open source virtual modular synthesizer” en werkt op MacOS (10.7+), Windows (64 bit) en Linux (64 bit). Ik zal mijn blog regelmatig uitbreiden met een stap-voor-stap introductie van dit mooie systeem. Je kunt het downloaden op https://vcvrack.com.

vcv (4)

Hier alvast een voorproefje van de sounds die je er mee kunt maken, Youtube staat er vol mee:

LittleBits projecten

Wat zijn Littlebits?

LittleBits is een platform met elektronische modules die werken op 5 Volt gelijkspanning. Ze worden met elkaar verbonden met kleine magneetjes. Elke module heeft een specifieke functie (licht, geluid, sensoren, knoppen, drempelwaarden, pulsen, motoren, etc). De verschillende modules klik je eenvoudig aan elkaar zonder te hoeven solderen. Door gebruik gebruik te maken van hobby artikelen of andere dingen die je in huis kunt vinden kun je coole uitvindingen maken. littleBits is leuk en enorm leerzaam, voor jong en oud.

buttonslide dimmerenvelopelight sensor

Zie hier hun website met gedetailleerde informatie, een webshop, een forum en gepubliceerde projecten. Je kunt ze op hun amerikaanse website in de webshop aanschaffen, maar dat is niet handig want er komen dan hoge kosten bij voor BTW en douane. In Nederland kun je de kits en losse bitjes het beste  hier kopen.

 

 

 

littleBits Pro Library zonder Opslagsysteem


 

LUCIFERS IN DE HAND

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #11

Als je de cijfers van een getal bij elkaar optelt en de som weer aftrekt van het originele getal, zul je zien dat de uitkomst altijd een meervoud van negen is. Op dit merkwaardige feit is een trucje gebaseerd waarbij je zogenaamd gedachten kunt lezen.

Geef iemand 20 lucifers. Draai je om en vraag hem of haar het volgende te doen:

1. Stop een willekeurig aantal lucifers onder de tien van deze 20 in je zak.
2. Tel de overgebleven lucifers, tel de cijfers van dit getal bij elkaar op en stop nu net zoveel lucifers in je zak als deze som bedraagt. Bijvoorbeeld: als er nog 16 lucifers over zijn, krijg je 1 + 6 = 7, dus verwijder je 7 lucifers en die gaan ook weer in je zak.
3. Haal nu nog een willekeurig aantal van de overgebleven lucifers en houd ze in je hand.

Je draait weer terug, kijkt naar de overgebleven lucifers en vertelt hoeveel lucifers er in zijn of haar hand verstopt zitten.

Het geheim van dit kunstje is dat er na handeling 2 altijd 9 lucifers overblijven. Tel de overgebleven lucifers en trek dit aantal af van het getal 9 en dan weet je hoeveel hij of zij er in de hand verborgen houdt.

lucifersgetallen