LUCIFERS IN DE HAND

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #11

Als je de cijfers van een getal bij elkaar optelt en de som weer aftrekt van het originele getal, zul je zien dat de uitkomst altijd een meervoud van negen is. Op dit merkwaardige feit is een trucje gebaseerd waarbij je zogenaamd gedachten kunt lezen.

Geef iemand 20 lucifers. Draai je om en vraag hem of haar het volgende te doen:

1. Stop een willekeurig aantal lucifers onder de tien van deze 20 in je zak.
2. Tel de overgebleven lucifers, tel de cijfers van dit getal bij elkaar op en stop nu net zoveel lucifers in je zak als deze som bedraagt. Bijvoorbeeld: als er nog 16 lucifers over zijn, krijg je 1 + 6 = 7, dus verwijder je 7 lucifers en die gaan ook weer in je zak.
3. Haal nu nog een willekeurig aantal van de overgebleven lucifers en houd ze in je hand.

Je draait weer terug, kijkt naar de overgebleven lucifers en vertelt hoeveel lucifers er in zijn of haar hand verstopt zitten.

Het geheim van dit kunstje is dat er na handeling 2 altijd 9 lucifers overblijven. Tel de overgebleven lucifers en trek dit aantal af van het getal 9 en dan weet je hoeveel hij of zij er in de hand verborgen houdt.

lucifersgetallen

 


 

Advertenties

KLEUREN DIE ER NIET ZIJN

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #10

`Subjectieve kleur’ is een term die natuurkundigen gebruiken voor kleuren die zich vertonen wanneer je kijkt naar zwarte en witte figuren die elkaar snel afwisselen. Wil je dit raadselachtige verschijnsel zelf eens zien, trek dan onderstaande cirkel over en plak deze op een stuk karton. Steek een speld door het midden zodat je de schijf kunt laten draaien. Als de schijf snel ronddraait, zul je concentrische cirkels zien van allerlei kleuren! Verander de draairichting en de volgorde van de kleuren zal eveneens veranderen. Het was Gustav Fechner, een Duitse natuurkundige uit de negentiende eeuw, die als eerste een dergelijke schijf heeft gemaakt. Sindsdien zijn de natuurkundigen het nog steeds niet eens over de oorzaak van deze merkwaardige kleurenbeleving. Vroeger, toen er nog geen kleurentelevisie was, is in Chicago tijdens een televisieprogramma een groot draaiend wiel van dit type vertoond en de kijkers hebben de kleuren toch heel duidelijk kunnen zien op hun zwart-wit televisieschermen.

kleuren

 


 

VINGER IN HET GLAS

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #9

Weegt een kom water met een goudvis erin méér dan wanneer er geen vis in zwemt? Deze vraag lokt vaak heftige discussies uit. Het antwoord is ja. Het gewicht van de kom wordt namelijk verhoogd met precies het gewicht van de goudvis. Stel dat u alleen maar uw vinger in het water houdt. De meeste mensen zullen denken dat dit de kom niet zwaarder zal maken, maar dat doet het wel. Het gewicht van de kom wordt verhoogd met het gewicht van het water dat uw vinger verplaatst. Dit is op een eenvoudige manier aan te tonen. Zet een glas water op beide uiteinden van een liniaal die op een potlood rust; zo hebt u een primitieve weegschaal, zie afbeelding onder. Leg het potlood zo dat de glazen net niet in evenwicht zijn. Steek nu uw vinger in het glas dat omhoog is gekomen, maar zorg wel dat u alleen maar het water aanraakt. Het toegevoegde gewicht zal de weegschaal onmiddellijk naar uw kant laten doorslaan.

vinger

 


 

VANG HET GELD !

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #8

Pak een briefje van 5 Euro vast met uw linkerhand (zie onder) en houd uw rechterhand klaar om het op te vangen; duim en wijsvinger mogen elkaar net niet raken. Wanneer u het bankbiljet loslaat, zult u het zonder moeite kunnen opvangen voor het op de grond valt. Nu zullen wij eens kijken of iemand anders het briefje kan beetpakken als u het loslaat. Laat hem zijn duim en wijsvinger aan weerszijden van het briefje houden, net zoals u dat deed. Laat het bankbiljet vallen. Hij zal erboven grijpen. Dit kunt u net zo dikwijls herhalen als u wilt, hij zal het nooit kunnen vangen. De reden waarom wij dit zelf wél altijd kunnen, is dat onze hersens in staat zijn tegelijkertijd ‘laat vallen’ en ‘vang op’ aan onze twee handen te seinen. Maar als u het biljet door iemand anders laat vangen, moeten zijn hersens het biljet eerst zien vallen voor ze een ‘vangsein’ naar zijn vingers uitzenden. Dat duurt allemaal net te lang om hem het biljet op tijd te laten pakken.

tientje

 


 

POLSDETECTOR

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #7

Er bestaan allerlei dure apparaten om de hartslag zodanig te registreren dat wij hem kunnen aflezen. Uw eigen hartslag kunt u op de volgende, zeer goedkope manier zichtbaar maken. U prikt een punaise onderin een lucifer en zet hem op uw pols neer op de plaats waar u uw hartslag kan voelen. Uw arm moet daarbij gemakkelijk op de tafel rusten. De kop van de lucifer zal een lichte trilling vertonen, net alsof het een kleine metronoom is, elke keer als uw hart klopt.

pols


 

EI EI EI

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #6

RAUW OF GEKOOKT?
Stel dat iemand u een dozijn eieren voorzet en zegt: ‘Een van deze eieren is hard gekookt, de anderen zijn rauw. Kan jij het harde ei ertussenuit halen zonder er een open te breken?’ Dat kunt u zeker, als u gebruik maakt van de wet der traagheid. Neem een plat bord en probeer met ieder ei of u het kunt laten ronddraaien. Het enige ei dat behoorlijk snel rondtolt, is het hard gekookte. Bij een rauw ei wordt de draai-beweging afgeremd door de traagheid van de vloeibare inhoud.

ei.jpg


 

DE BALANCERENDE VORKEN

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #5

Wanneer u de tanden van twee vorken in elkaar steekt en er een euro tussen klemt zodat de vorken aan elkaar blijven zitten, kunt u het hele geval op de rand van een glas laten balanceren. De meeste mensen zullen hier niets van begrijpen omdat het hele gewicht van de vorken op de buitenkant van de euro hangt. Waarom vallen de vorken met de euro dan niet om? De verklaring is dat de zware steel van de vorken naar het glas toe gebogen zijn. Het zwaartepunt verschuift daardoor naar de plaats waar de euro op de rand van het glas ligt zodat de vorken met de euro nu netjes blijven hangen.

vorken.jpg


WEG MET DIE DAMSTEEN

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #4

Maak een torentje van zwarte damstenen, waarbij de tweede van onderaf een witte is. Zet ongeveer dertig centimeter daar vandaan een damsteen op zijn zijkant neer (zie afbeelding). Als u nu uw vinger neerdrukt op de rand van de steen, kunt u hem tegen de toren aanschieten; de witte damsteen springt er tussenuit zonder dat de rest omvalt. Met dit kunstje hebben we mooi het natuurkundige begrip `traagheid’ gedemonstreerd, want het is de traagheid van de zwarte damstenen die ze op hun plaats houdt terwijl de witte steen ertussenuit glijdt. (Wanneer u tamelijk dunne damstenen hebt, kunt u de witte op de derde plaats van onderen leggen.)

dam

 


HET GEHOORZAME KNOOPJE

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #3

De goochelaar laat een overhemdknoopje in een glas met bubbelwater  vallen. Even later zwaait hij met zijn hand boven het glas en zegt: `Knoopje, stijg.’ Het knoopje drijft langzaam naar de oppervlakte. Als de goochelaar zegt: ‘Knoopje, daal!’ zakt het weer naar beneden. Dit verrassende kunstje kunt u met elk licht voorwerp doen. Terwijl het op de bodem van het glas ligt, hechten zich er kleine belletjes koolzuur aan vast. Als de hoeveelheid belletjes groot genoeg is om het gewicht van het voorwerp te compenseren, zullen zij het omhoog duwen. Aan de oppervlakte spatten de belletjes uit elkaar en het gewicht van het voorwerp doet het weer zinken. Zolang er koolzuur aanwezig is in de vloeistof, zal het voorwerpje op en neer blijven gaan. De goochelaar heeft natuurlijk van tevoren met het knoopje geëxperimenteerd zodat hij precies weet hoe lang hij elke keer moet wachten voor hij weer een bevel geeft.

bubbles

 


MUNTJE VERPLAATSEN

goochelaar

Goocheltruc uit de oude doos #2

Leg drie muntjes (bijvoorbeeld 20 eurocent) op een glad oppervlak zoals op de tekening. Vraag iemand of hij muntje C tussen A en B kan in krijgen zonder B te verplaatsen en zonder A aan te raken. Er zullen niet veel mensen zijn die dat klaar spelen, tenzij zij zich herinneren dat vaste lichamen in staat zijn een kracht over te brengen zonder zelf te bewegen. U zet uw linker wijsvinger stevig op B neer. Schuif C met een snelle beweging naar B toe en laat de cent los even voor hij B aan de rechterkant raakt. De kracht van de klap wordt overgebracht op A die daardoor naar links schiet. Nu hoeft u alleen nog maar C tussen de andere twee muntjes te leggen.

centen